EN
UKR

Spółka Nexity Polska uzyskała certyfikaty ISO w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz Systemu Zarządzania BHP.

System Zarządzania w NEXITY POLSKA Sp. z o.o. został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami norm ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 – System Zarządzania Środowiskiem i System Zarządzania BHP.

Zakres certyfikacji obejmuje: zarządzanie procesem projektowym i procesem budowy mieszkań (Nexity Polska) oraz realizację budowy mieszkań, garaży, lokali usługowych, infrastruktury technicznej i dróg, realizację zagospodarowania terenów zielonych oraz sprzedaż mieszkań, garaży i lokali usługowych (spółki zależne).

Proces certyfikacyjny został oparty o politykę środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Nexity Polska, prowadzącej działalność w branży deweloperskiej i zajmującej się budową oraz sprzedażą nieruchomości mieszkaniowych. Firma angażuje się na wszystkich poziomach w sprawy czynnego zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem.

Polityka środowiskowa i bezpieczeństwa Nexity Polska wyznacza ogólne zamiary, cele i kierunki działań spółek wchodzących w jej skład w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz utrzymania zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, dążymy do ciągłej poprawy efektów działalności w zakresie dbałości o środowisko, czego odzwierciedleniem jest wdrażanie czynników ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Są to czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji.

Certyfikat jest ważny do 14.12.2025 roku. Co 12 miesięcy firma będzie poddana audytom weryfikującym.

li certyfikaty

Chcesz kupić mieszkanie?

Formularz kontaktowy

Kliknięcie wyślij jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią Klauzuli Informacyjnej, w tym z przysługującymi mi prawami związanymi z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.